Tin tức

BẢNG ĐIỂM_THUẾ_CKT10/6

STT MSSV Họ và tên sinh viên  Ngày sinh  Điểm
kiểm tra học phần 
Điểm
thi kết thúc học phần 
Điểm
học phần
(ghi bằng số)
Điểm
học phần
(ghi bằng chữ)
Ghi chú
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (E)
1 CAK106001 Lâm Lê Thanh An 30/04/1996 9 7 8 Tám  
2 CAK106002 Nguyễn Hà Kiều Anh 06/10/1996 9 6 7 Bảy  
3 CAK106003 Nguyễn Thị Hoàng Anh 09/01/1996 7 7 7 Bảy  
4 CAK106005 Nguyễn Thị Hoàng Ân 02/04/1996 8 7 7 Bảy  
5 CAK106006 Lưu Diệp Bảo Châu 19/11/1996 9 9 9 Chín  
6 CAK106007 Quan Yến Dung 22/10/1996 8 8 8 Tám  
7 CAK106008 Trần Thị Phương Dung 06/08/1996 8 8 8 Tám  
8 CAK106009 Võ Thị Anh 20/12/1995 9 7 8 Tám  
9 CAK106010 Bùi Thị Ngọc Hạnh 23/06/1996 10 9 9 Chín  
10 CAK106011 Nguyễn Thị Hạnh 01/03/1996 9 8 8 Tám  
11 CAK106013 Trần Thị Cẩm Hằng 09/01/1996 8 5 6 Sáu  
12 CAK106014 Phạm Thị Ngọc Hân 07/06/1996 8 6 7 Bảy  
13 CAK106015 Trần Mỹ Hiền 14/11/1996 9 9 9 Chín  
14 CAK106016 Nguyễn Thị Kim Hoa 18/09/1996 8 5 6 Sáu  
15 CAK106018 Nguyễn Thị Ngọc Hương 18/09/1995 9 8 8 Tám  
16 CAK106019 Trịnh Huỳnh Mỹ Linh 24/03/1996 8 6 7 Bảy  
17 CAK106020 Nguyễn Thị Ngọc Minh 05/11/1996 10 8 9 Chín  
18 CAK106021 Trần Thị Kiều Ni 15/10/1996 9 8 8 Tám  
19 CAK106022 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/11/1995 9 7 8 Tám  
20 CAK106023 Đào Hồng Nga 09/02/1996 9 9 9 Chín  
21 CAK106024 Hồ La Tiểu Ngọc 18/06/1996 9 9 9 Chín  
22 CAK106025 Nguyễn Thanh Ngọc 15/06/1996 9 10 10 Mười  
23 CAK106026 Hoàng Thị Nguyên 02/12/1996 9 9 9 Chín  
24 CAK106027 Nguyễn Thị Thanh Nhã 27/10/1996 8 6 7 Bảy  
25 CAK106028 Nguyễn Bích Nhặn 10/05/1996 8 9 9 Chín  
26 CAK106029 Hứa Huỳnh Nhi 03/02/1996 5 0 2 Hai  
27 CAK106030 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 25/07/1995 9 5 7 Bảy  
28 CAK106031 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 16/01/1996 9 7 8 Tám  
29 CAK106032 Nguyễn Thị Minh Nhựt 02/10/1996 9 9 9 Chín  
30 CAK106033 Lê Khánh Quỳnh 09/08/1996 8 5 6 Sáu  
31 CAK106034 Lê Trúc Quỳnh 09/08/1996 8 4 6 Sáu  
32 CAK106035 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 06/02/1996 8 7 7 Bảy  
33 CAK106036 Nguyễn Thị Kiều Quyên 08/06/1995 7 9 8 Tám  
34 CAK106037 Lưu Chỉ San 02/04/1996 9 9 9 Chín  
35 CAK106038 Nguyễn Thị Thảo 04/06/1995 9 7 8 Tám  
36 CAK106040 Nguyễn Thị Thanh Thanh 02/09/1995 9 6 7 Bảy  
37 CAK106041 Trần Thị Thanh 26/04/1996 7 9 8 Tám  
38 CAK106042 Lê Kim Thoa 28/12/1996 9 10 10 Mười  
39 CAK106043 Nguyễn Thị Kim Thoa 31/01/1996 10 9 9 Chín  
40 CAK106044 Nguyễn Thị Thúy 30/09/1996 8 9 9 Chín  
41 CAK106045 Hồ Thị Thanh Thúy 02/08/1996 8 8 8 Tám  
42 CAK106047 Phan Thị Cẩm Tiên 20/02/1994 10 10 10 Mười  
43 CAK106048 Nguyễn Minh Khả 18/03/1996 10 10 10 Mười  
44 CAK106049 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 25/05/1996 9 9 9 Chín  
45 CAK106050 Huỳnh Phương Tuyền 13/09/1996 9 9 9 Chín  
46 CAK106051 Nguyễn Việt Tuyến 26/08/1996 8 7 7 Bảy  
47 CAK106053 Nguyễn Thu Hồng Trang 04/04/1996 8 8 8 Tám  
48 CAK106055 Nguyễn Ngọc Trang 10/02/1996 10 9 9 Chín  
49 CAK106056 Nguyễn Thị Thu Trang 06/10/1996 10 9 9 Chín  
50 CAK106057 Đặng Quỳnh Trâm 27/07/1996 8 6 7 Bảy  
51 CAK106058 Nguyễn Ngọc Trâm 13/10/1996 7 7 7 Bảy  
52 CAK106059 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 22/01/1996 8 8 8 Tám  
53 CAK106060 Nguyễn Đặng Bảo Trân 15/05/1996 7 0 3 Ba  
54 CAK106061 Lương Thị Ngọc Út 03/05/1996 8 9 9 Chín  
55 CAK106062 Nguyễn Thị Thuý Vy 01/07/1996 10 9 9 Chín  
56 CAK106063 Vũ Hải Yến 28/11/1996 0 0 0 Không  
57 CAK106064 Nguyễn Thị Ngọc Yến 24/07/1996 8 9 9 Chín  
58 CAK106065 Lâm Mỹ Yến 02/07/1995 8 9 9 Chín  

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline
  • Skype Me™!

    Ms. Kiều. Tel: 0988577816
    Skype Me™!

    Mr. Bằng 0913.839.389

Thống kê truy cập

Số người online: 6
Số người truy cập: 458020