Tin tức

BẢNG ĐIỂM_THUẾ_CKT10/5

STT MSSV Họ và tên sinh viên  Ngày sinh  Điểm
kiểm tra học phần 
Điểm
thi kết thúc học phần 
Điểm
học phần
(ghi bằng số)
Điểm
học phần
(ghi bằng chữ)
Ghi chú
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (E)
1 CAK105001 Trương Thị Thu An 25/11/1995 8 8 8 Tám  
2 CAK105002 Phạm Thúy An 10/11/1995 8 9 9 Chín  
3 CAK105003 Huỳnh Thị Minh Anh 10/11/1996 7 0 3 Ba  
4 CAK105005 Ngô Thị Lệ Chi 18/08/1996 8 6 7 Bảy  
5 CAK105006 Huỳnh Mỹ Danh 21/04/1996 9 9 9 Chín  
6 CAK105007 Nguyễn Thị Kim Dung 27/03/1995 10 7 8 Tám  
7 CAK105008 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 26/08/1996 8 8 8 Tám  
8 CAK105009 Trần Thị Phương Dung 17/08/1996 8 6 7 Bảy  
9 CAK105010 Dương Mỹ Duyên 21/09/1996 9 9 9 Chín  
10 CAK105011 Lâm Nữ Phương Duy 15/01/1996 8 6 7 Bảy  
11 CAK105012 Lê Thị Mỹ Duyên 25/11/1996 8 5 6 Sáu  
12 CAK105013 Bùi Thị Kim Hằng 25/11/1996 9 6 7 Bảy  
13 CAK105014 Trần Thị Kim Hằng 24/05/1995 9 9 9 Chín  
14 CAK105015 Trần Thị Hằng 14/02/1996 9 9 9 Chín  
15 CAK105016 Hà Mỹ Hiền 05/08/1996 7 9 8 Tám  
16 CAK105017 Nguyễn Thị Huỳnh Hương 30/09/1996 10 7 8 Tám  
17 CAK105018 Võ Thị Quỳnh Hương 10/12/1996 9 7 8 Tám  
18 CAK105019 Trần Cẩm Hường 05/01/1995 8 9 9 Chín  
19 CAK105020 Ninh Tấn Khoa 14/05/1996 7 7 7 Bảy  
20 CAK105021 Trần Thị Lam 05/04/1996 8 7 7 Bảy  
21 CAK105022 Nguyễn Thuý Lan 01/08/1996 10 8 9 Chín  
22 CAK105023 Phùng Thị Quỳnh 04/04/1996 8 8 8 Tám  
23 CAK105025 Trịnh Tú Linh 15/10/1996 10 8 9 Chín  
24 CAK105027 Trương Thị Phương Loan 03/08/1996 8 7 7 Bảy  
25 CAK105028 Trần Thị Thiên Lộc 08/12/1996 8 0 3 Ba  
26 CAK105029 Nguyễn Thị Tuyết Mai 29/01/1996 9 8 8 Tám  
27 CAK105030 Trần Thị Kiều My 05/06/1996 8 9 9 Chín  
28 CAK105033 Bùi Thị Thanh Ngân 12/11/1995 10 8 9 Chín  
29 CAK105034 Lê Thị Hoàng Ngân 07/05/1995 8 9 9 Chín  
30 CAK105035 Trang Thanh Ngân 08/12/1996 8 9 9 Chín  
31 CAK105037 Hà Thị Thu Nguyệt 18/10/1996 2 0 1 Một  
32 CAK105041 Nguyễn Thị Quỳnh Như 05/12/1996 8 8 8 Tám  
33 CAK105042 Trần Thị Kim Pha 08/04/1996 8 7 7 Bảy  
34 CAK105043 Trương Thế Phương 23/09/1996 8 6 7 Bảy  
35 CAK105044 Hòang Thị Kim Phương 10/10/1994 9 10 10 Mười  
36 CAK105045 Lê Thị Ngọc Quý 21/12/1994 9 8 8 Tám  
37 CAK105048 Văn Huỳnh Bửu Tâm 14/03/1996 8 8 8 Tám  
38 CAK105049 Trần Thị Băng Tâm 16/03/1995 7 8 8 Tám  
39 CAK105051 Đỗ Thị Kim Thạnh 24/07/1996 8 8 8 Tám  
40 CAK105052 Văn Nhật Thanh 22/05/1996 8 9 9 Chín  
41 CAK105053 Lê Thị Thùy 08/04/1996 9 6 7 Bảy  
42 CAK105054 Huỳnh Thị Thanh Thúy 03/09/1996 8 7 7 Bảy  
43 CAK105055 Nguyễn Ngọc Thanh Thương 07/09/1996 8 8 8 Tám  
44 CAK105056 Cao Thị Minh Thương 11/11/1996 9 9 9 Chín  
45 CAK105057 Đặng Trần Hoàng Thủy Tiên 26/01/1996 8 9 9 Chín  
46 CAK105058 Đỗ Thị Trang 06/08/1996 8 9 9 Chín  
47 CAK105059 Trương Thị Ngọc Trâm 29/07/1995 9 7 8 Tám  
48 CAK105060 Phạm Thị Thùy Trâm 18/05/1996 8 5 6 Sáu  
49 CAK105061 Lưu Thị Thanh Tuyền 21/04/1996 9 9 9 Chín  
50 CAK105063 Lương Ngọc Vân 05/08/1996 0 0 0 Không  
51 CAK105064 Lê Trần Thanh Vy 24/11/1995 9 8 8 Tám  
52 CAK105065 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 30/11/1996 9 9 9 Chín  
53 CAK095054 Lai Minh Sang 07/05/1995 6 0 2 Hai  

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline
  • Skype Me™!

    Ms. Kiều. Tel: 0988577816
    Skype Me™!

    Mr. Bằng 0913.839.389

Thống kê truy cập

Số người online: 5
Số người truy cập: 458032